K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 134 škôlPridajte sa k nám

Základná škola

Gorazdova 1174/2
2 001 Púchov
http://www.gorazdpv.edu.sk

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla...

Bratislavská 622/38
93 201 Veľký Meder
http://bartokbelaalapiskola.edupage.sk

Základná škola

Sídl. Dolné Lúky 357
90 613 Brezová pod Bradlom
http://www.zsbrezova.edupage.org

Základná škola

Beňovského 1
84 101 Bratislava

Stredná odborná škola dopravná

Konštantínova 2
8 001 Prešov
http://www.sosdpo.sk

Základná škola

Školská 2
7 631 Streda nad Bodrogom
http://www.zsstreda.edu.sk

Základná škola s materskou školou

Školská 416
96 654 Tekovské Nemce
http://www.zsteknemce.edupage.org

Základná škola Pavla Horova

Kpt. Nálepku 16
7 101 Michalovce
http://www.zsphorova.sk

ZŠ U Roháčových kasáren

U Roháčových kasáren 19/1381
10 000 Praha